Tvorba magických předmětů

Tajemství tvorby magických předmětů, její zákonitosti a omezení.
Napsal Rytíř

Předměty není ve Středozemi tak těžké očarovat, jako je tomu v jiných světech. Naučit se to je poměrně lehké, ale má to svá specifika. Každý předmět je totiž třeba očarovat postupně, během jeho vzniku. Jakmile je jakýkoliv předmět hotov, dá se sice normálně očarovat kouzlem, ale již není možné dodat mu trvalé magické vlastnosti. Pokud to chce někdo udělat, musí ho opravdu fyzicky předělat, vyrobit některé části znovu.

Z těchto důvodů platí ve Středozemi následující dvě omezení:

  • Sesilatel musí předmět, kterému chce dodat magické vlastnosti, buďto sám vyrobit nebo musí být u jeho výroby a rozumět tomu (tj. musí mít alespoň 4 stupně v dovednosti, která umožní jeho výrobu).
  • Pokud chce sesilatel vylepšit nějaký již existující magický předmět, musí na to vynaložit krom ceny za novou magickou vlastnost ještě i 1/10 jeho původní ceny v surovinách a fyzicky ho úspěšně vyrobit (ověřit dovednost, která to umožní nebo být při tom a vědět, co se děje). Je to v podstatě stejný proces, jako kdyby byl opravován rozbitý předmět, jen o něco málo levnější.

Vzhledem k povaze magie a kouzel má očarování, dodávající zbrani pevnost, údernost a ostrost, na Ardě větší váhu než v jiných světech. Výsledný zvyšovací bonus zbraně (ne celkový, vypočítávaný pro zjištění ceny) vynásobte dvěma. Kopí zhouba obrů +2 bude tedy stát jako zbraň +3 (celkem 18 000 zl), ale v boji s obry bude dávat bonus +6 k hodu na útok a +2k6+6 na zranění, v boji s ostatními tvory pak +4/+4. Magickou zbraň má ve Středozemi jen málokdo, ale pokud ji vlastní, opravdu si jí váží a jeho nepřátelé se ho obávají.

Výše uvedené pravidlo násobení efektivního zvyšovacího bonusu zbraně k hodům na útok a na zranění se týká pouze trvalých vlastností magické zbraně. Neaplikuje se v žádném jiném případě, např. po seslání kouzla magická zbraň, apod.

Nevýhodou této zvláštnosti je fakt, že díky tomuto mocnému účinku zvyšovacích bonusů jsou kladeny mnohem vyšší nároky na materiál, z něhož je zbraň vyrobena. Obyčejné dřevo nesnese vyšší zvyšovací bonus než +1, železo nebo jiný měkčí kov pak +2. Nejkvalitnější ocel, jakou dokáží ve Třetím věku vyrobit trpaslíci a elfové, snese zvyšovací bonus až +3. Mistrní elfí a trpasličí řemeslníci v Prvním a Druhém věku (kdy se k nim přidali i Númenorejci) uměli legovat ušlechtilé oceli, z nichž pak vyráběli nedostižné zbraně a zbroje - z herního hlediska předpokládáme, že všechny takovéto předměty byly magické se zvyšovacími bonusy +4 nebo +5. Ve Třetím věku jsou již tajemství výroby nejkvalitnějších ocelí a zbraní ztracená, a jen s největšími obtížemi je možné se setkat s někým, kdo umí a je ochoten vyrobit ocel, která snese očarování se zvyšovacím bonusem +4.

Pokud je na zbraň vložen zvyšovací bonus vyšší, než jaký snese, hrozí při každém úderu vedeném plnou silou, že se roztříští (šance je jen 5%, ale hází se po každém útoku zbraní).

Každá zbraň může mít jen takové speciální vlastnosti, jejichž přepočet dá ve výsledku stejný nebo menší bonus, než je zvyšovací bonus, který snesou. Tak např. dřevěná hůl může být očarována pouze se zvyšovacím bonusem +1 a může mít jen jednu speciální kouzelnou vlastnost v hodnotě právě bonusu +1. Železný meč může mít zvyšovací bonus až +2 a vlastnost v ceně +2 bonusu (nebo dvě vlastnosti, každou v ceně +1 bonusu), atd.

Speciálních vlastností zbraní na Ardě není tolik, jako v jiných světech, protože je zde jednodušší samotná povaha magie a světa (viz Magie Středozemě). Ze seznamů těchto vlastností proto na Ardě vynech následující: anarchická, řádová, šokující, šokujícího třesku, zaměřená na čchi, zářivá.

Chladné železo na Ardě neexistuje, nejsou tu proto ani tvorové, kteří by měli sníženou zranitelnost na tento typ materiálu. Adamantium je jeden z materiálů, který už ve Třetím věku nedokáží vyrobit ani nejlepší žijící kováři. Mitril zde samozřejmě existuje a z hlediska materiálu má stejné vlastnosti, jako klasické stříbro.

Zbroje a štíty

Při výrobě magických zbrojí platí podobná pravidla, jako při výrobě magických zbraní - jejich efektivní zvyšovací bonus je větší, než by měl být na jiných světech. Vzhledem k aplikaci snížené zranitelnosti zbrojí se to projeví tím, že každý bonus +1 přidá zvyšovací bonus +1 k TZ nositele a zároveň i +1 k SZ, kterou mu zbroj propůjčuje.

Štíty jsou v tomto ohledu vyjímkou; zvyšovací bonusy jim přidávají stejný, nikoli dvojnásobný bonus.

Stejně jako u zbraní, i u zbrojí a štítů platí omezení ohledně materiálu a zvyšovacího bonusu, který snese. Kůže nebo dřevo snese zvyšovací bonus pouze +1, železo +2, ocel +3. Narozdíl od zbraní není možné na zbroj vložit vyšší bonus za cenu potencionálního zničení zbroje - kvalita materiálu to prostě neumožní, prostředky vydané na vyšší bonus než snese, přijdou vniveč.

Zbroj vyrobená z mitrilu snese zvyšovací bonus až +4; navíc k případným magickým vlastnostem dává ještě speciální materiálový bonus +2 k jejímu SZ.

Dostupnost magických předmětů

Přestože platí, že magické předměty jsou ve Středozemi mnohem četnější než aktivní sesilatelé, rozhodně to neznamená, že je možné je kupovat na tržištích nebo od obchodníků, jako ostatní běžné zboží! Uvedené ceny se týkají jejich výroby; pokud je nechtějí nebo neumí vyrábět, postavy je jinak mají šanci dostat tak maximálně darem nebo jako součást pokladu po zabití obzvlášť silné nestvůry. V případě, že by samotné postavy hráčů chtěly nějaké předměty prodávat, bude obtížné najít kupce - lidé buďto nebudou věřit udávaným vlastnostem předmětu, nebo budou ochotni pro něj vraždit... Každopádně je na DM, aby dal postavám pocítit, že každý magický předmět, který vlastní, je věc unikátní a cenná, které si mají vážit a kolem které si mohou bez přehánění vystavět svou budoucnost i osobnost.

Napsal Rytíř 11.03.2007
Diskuze k tomuto článku již probíhá, můžete se přidat zde.
Obsahuje 1 příspěvek.
ČAS 0.13355684280396 secREMOTE_IP: 3.236.83.154