V jakém období hrát?

Obsah článku:
Jak už jsem psal v úvodu, Druhý věk je popsán ze všech období Středozemě nejméně. Hlavní pozornost je v této době soustředěna na Númenor, veliký ostrov, který dostali do správy Edain, přátelé elfů ze tří domů lidí, jako odměnu za svou věrnou službu Eldar v bojích s Morgothem.

Protože je třeba vždy stanovit konkrétní rok, kdy se začne hrát, udělejme to také. Vybral jsem rok 2519 DV (Druhého věku).
Eregion je dávno zničen a západní brána Morie je uzavřena (střežena), ale trpaslíci jsou celkem v pohodě (balrog se vynořil až za několik tisíc let). Gil-galad vládne v Lindonu jako poslední velekrál Noldor ve Středozemi. Elrond je v Imladris, ve Velkém zeleném hvozdu (pozdějším Temném hvozdu) vládne Oropher, otec Thranduila. Nejasnosti jsou hlavně u Celeborna a Galadriel; podle jedné verze vládli oba v Lórienu, podle jiné tam byl jen Celeborn a Galadriel byla v Dol Amrothu (to je země na jihu u Belfalasu, v budoucím jižním Gondoru) nebo byli oba v Lindonu u Gil-galada a lórienským vládl Amroth a Galadriel se vrátila až po 1980 TV. Zde má prostor ke kreativitě DM, který si jednu z těchto variant musí zvolit.

Místopis Středozemě

Ve Druhém věku byl ve Středozemi zvláštní poměr sil. Zpočátku neměli Eldar ani Edain nepřítele, volně a šťastně si žili ve svých zemích, budovali a rozvíjeli se. Pak se postupně a nenápadně nepřítel objevil - na východě se sjednocují národy nepřátelské svobodným národům a hlavně Sauron pozvedl hlavu a opět se začal zajímat o Eldar. Tentokrát na to šel fikaně a místo aby udeřil silou jako v době, kdy sloužil Morgothovi, vetřel se k nim v přestrojení. Sice se mu nepodařilo je zkazit a přetáhnout na svou stranu, ale využil jejich touhy po poznání a pomohl jim vykovat Prsteny moci, úžasná díla, která dávala nositelům prazvláštní moc.

Sauron měl ale jediný zájem, podmanit si a zotročit všechny obyvatele Středozemě a elfy obzvláště. Vykoval si proto v Orodruině svůj vlastní Prsten, do něhož vložil velkou část své síly. S tímto Prstenem na ruce získal moc cítit konání a přání a myšlenky nositelů menších prstenů, a mohl si podrobovat jejich vůli. Jenže Celebrimbor, hlavní tvůrce elfích prstenů, v poslední chvíli pochopil co se děje a varoval ostatní, aby své Prsteny nepoužívali. Sauron se rozhněval a začala válka. Jeho vojska zpustošila Eregion a on získal většinu Prstenů. Díky pomoci Númenorejců byla Sauronova armáda nakonec poražena a rozprášena, ale od té doby už ve Středozemi nebyl klid a bezpečno, s výjimkou center moci elfů a Númenorejců.

Co vědí Eldar (elfové) a učení Númenorejci

V r.2520 DV Středozem sužuje největší a nejhorší služebník Morgotha Bauglira, který unikl trestu Valar po Válce Hněvu, Sauron. Železnou pěstí panuje kmenům a královstvím východních zemí, z Eriadoru ho ale již před staletími vyhnala spojená moc velekrále elfů Gil-galada a Númenoru.

Gil-galad panuje v Lindonu, na severozápadě Eriadoru, jeho přítel a rádce Elrond Půlelf velí elfům v Imladris, skryté pevnosti v zemi Rhudaur, poblíž Mlžných hor. Eregion je pustý, místy je tam možné narazit na ruiny dávných elfích sídel (vše důležité ale bylo rozbořeno nebo opuštěno svými obyvateli již před více než 800 lety).

Největší sídlo trpaslíků pod Mlžnými horami. Khazad-dum, stojí a obývá ho mnoho trpaslíků; ti však jsou velmi opatrní a s nikým vyjma svého plemene příliš nekomunikují ani neobchodují.

Elfí říši v lese Lothlorien na soutoku říčky Nimrodel a Anduiny vládne syn Celeborna a Galadriel Amroth. Žijí zde převážně sindarští a lesní elfové, noldor tvoří vlastně jen domácnost Amrotha. Celeborn s Galadriel žijí v poklidu v krásné zemi dole na jihu, na mysu Belfalas, spolu s větším množstvím elfího lidu ze všech rodů. Do jejich přístavu často připlouvají lodě věrných Númenorejců a oni jsou ve spojení s vládci města Pelargiru.
Na severu ve velkém Zeleném hvozdu je prastará říše lesních elfů, kde vládne nejmocnější sindarský elf, král Orophël. Má syna Thranduila.
Panují Černé roky, jimž elfové říkají Dny útěku, neboť jich mnoho prchá do Šedých přístavů v Lindonu a dále přes moře do nenávratna.

Západní říše Přátel elfů je na vrcholu moci, lodě Númenorejců se plaví po všech mořích a oceánech. Na pobřežích Středozemě si vybudovali mocné přístavy a pevnosti, jednou z největších je Umbar. Protože jim ale záviděl jejich moc a slávu, Sauron na Númenor vrhl svůj stín. Jejich králové se odvrací od Valar i Eldar a začínají toužit po věčné blaženosti Země neumírajících. Jejich pevnosti a přístavy slouží ke shromažďování bohatství a utlačování obyčejných lidí, místo k výuce a obchodu, jak tomu bylo dříve za jasnějších dnů Númenoru. Budují si nové základny na jihu Středozemě, kam se soustřeďuje pozornost náčelníků oddaných králi. Hrstka Věrných Númenorejců tajně udržuje styky s elfy z Erëssy i z Lindonu ve Středozemi. Jejich hlavním přístavem je Pelargir nad ústím velké řeky Anduiny.

Lidé na jihu a východě pod jeho nadvládou sílí, mají mnoho měst a kamenných hradeb, jsou početní a divocí ve válce a ozbrojení železem. Sauron je pro ně králem i bohem, uctívají ho a nesmírně se ho bojí.

Co vědí Númenorejci

Říši Númenor panuje patnáctý král v řadě, Tar-Telemmaitë. Narodil se roku 2136 a letos započal 137. rok své vlády. Jeho věk je na něm ale již znát, valem na něj doléhá stáří a říká se, že vládu pomalu přebírají rádci v čele s manželem jeho dědičky, jediné dcery Tar-Vanimëlde. Ta se více než o moc zajímá o hudbu a tanec, který miluje. Lid Númenoreje je rozdělen na Královské a Věrné, zejména tedy jejich vládnoucí rody; ale rozkol postoupil již do všech vrstev obyvatel. Královští opustili používání elfského jazyka, přestože královské tituly dál ze strachu před porušením zvyklostí dávají ve quenijštině. Touží po moci a bohatství a berou si ho silou ze svých panstvích ve Středozemi. Jejich koráby se odtamtud plaví naložené zbožím a cennými kovy a páni Královských hodují a pijí nejlepší pokrmy a odívají se stříbrem a zlatem. Král Tar-Telemmaitë proslul svou touhou po elfím stříbře, mitrilu - nabádal své služebníky, aby ho hledali a vozili mu jej. Ačkoli byl vzácný, prý ho nashromáždil velké množství i v surovém stavu. Co s ním však prováděl nebylo známo; i nejlepší Númenorští kováři prohlašovali, že ho neumí zpracovat, to bylo výsadou trpasličích řemeslníků.

Lodě Věrných Númenorejců se ale dál plavily do Šedých přístavů ke Gil-galadovi, do Pelargiru a také do nejstaršího přístavu Númenorejců ve Středozemi, opevněného Vinyalondë na břehu řeky Gwathló. Mladí Númenorejci toužili po objevech a dobrodružství a často se proto vydávali na plavby do dalekých končin, do jiných moří daleko za obzorem. Númenorejci měli zmapované všechny vody světa vyjma moře na západ od Númenoreje, kam měli zapovězeno plout. Královští proti tomuto zákazu veřejně reptali, Věrní z něj byli někdy v koutku duše roztrpčení. Ale nikdo ještě neměl odvahu tento zákaz překročit.

Co se týká Númenorejců ve Středozemi, jistých je pár věcí:

1. Již dlouhá staletí zde stojí a funguje malý přístav Vinyalondë, pozdější Lond Daer. Založil ho Aldarion v ústí Gwathló, zhruba r. 850. Jedná se o první stálý přístav Númenorejců ve Středozemi, kde se taky vylodila část vojska Tar-Minastira r.1701 a pomohla elfům zničit Sauronova vojska. Používaný jako pevnost a zdroj dřeva; v důsledku toho jsou velká území okolo řeky odlesněná, čímž si Númenorejci získali nepřátelství místních lidí, s nimiž dokonce proběhlo několik šarvátek. Zde zřejmě leží základ pro pozdější nepřátelství Vrchovců vůči Gondoru.

2. Tharbad, založený taky Tar-Aldarionem roku 883. Chránil brod (později most) přes Šeravu.

3. Pelargir, založený roku 2350 jako hlavní přístav Věrných ve Středozemi. Mluvilo se tam Adunajštinou a jejím smíšením s jazyky místních lidí vznikla Obecná řeč.

4. Umbar. Možná založen už po r. 1200, ale spíš se zdá, že až po r. 1800, kdy na Númenor padl stín a muži ze Západní říše začali přicházet do Středozemě jako dobyvatelé. Letopisy uvádí "2280: Opevňování Umbaru."

Ostatní sídla Númenorejců známá z Pána prstenů jsou nejistá, ale řekl bych, že indicie ukazují na jejich založení až po pádu Númenoru, před tím jsem je nikde nenašel zmíněná. Myslím Osgiliath, Minas Ithil, Minas Anor a Orthank.

Osgiliath je příliš blízko Pelargiru, měli Věrní tak vysokou populaci (ve Středozemi), aby zalidnili další město? Orthank je naopak zas nešikovně daleko od Pelargiru i Tharbadu, i když je pravda, že po vítězství nad Sauronem r. 1701 by Númenorejci mohli chtít zbudovat pevnost střežící bránu Calenadhornu, aby zabránili dalšímu vpádu do Eriadoru. U Minas Anor a Minas Ithil je uvedeno, že je zbudovali Isildur a Anárion. A zase - záleží na tom, jak velká byla "říše" Věrných ve Středozemi. Pokud vládli velkému množství lidí, mohli by taková místa zbudovat. Ale myslím, že by především potřebovali hodně Edain, aby je dokázali postavit, na to by menší lidé Středozemě asi nestačili. S pomocí většiny Númenoru určitě nemohli počítat - zájem se v té době soustředil na ždímání jižních zemí a na Sever přijížděli Královští jen do Lond Daeru pro dřevo a elfům se vyhýbali.

Je možné, že v téhle době už docházelo k míšení Edain s lidmi ze Středozemě, ale spíš šlo zatím o výjimku než běžnou praxi. Přece jen Númenorejci mají stále ochranu Valar a pro lid Středozemě se podobají spíš Eldar než smrtelníkům. Neporovnatelně je převyšují učeností, krásou, vznešeností a silou těla i ducha.

Co vědí trpaslíci

Největším a nejskvělejším sídlištěm trpaslíků ve Středozemi je sídlo čeledě Dlouhovousých Khazad-dum. Je velké, bohaté a plné trpasličího lidu. Brány jsou zavřené a tím pádem jsou jeho obyvatelé v bezpečí. Dúrinův lid z Khazad-dum obchoduje s bratranci z Modrých hor, kvůli nejisté cestě se ovšem jedná o nárazové obchody, nikoli pravidelný styk. Khazad-dum je jediná, kde se nalézá mitril a místní řemeslníci jsou známí jako nejlepší zbrojíři v celé Středozemi.

Dúrinova zhouba dosud tvrdě spí a neprobudí se ještě dlouhá staletí.. ;)

Z pradávných sídel trpaslíků Belegost a Nogrod v Modrých horách zbyly jen vzpomínky; byly zničeny ve Válce hněvu na konci Prvního věku. Přesto zůstalo v těchto horách mnoho menších trpasličích sídel a oni tu žili dál, protože zásoby kovů, zejména železné rudy, se zde zdály nevyčerpatelné. Nemalé byly také zásoby velmi dobrého uhlí, které trpaslíci potřebovali do svých kováren. Žijí zde dvě čeledě trpaslíků: Kurážní a Ramenatí.
Zbylí čtyři ze sedmi Praotců se probudili daleko na Východě a čeledě, které z nich pocházeli, s trpaslíky na západě Středozemě nebyli v kontaktu.

Númenor

Jestliže si chcete zkusit hru namísto ve Středozemi na Númenoru v jeho pozdějším období, bude to něco velmi odlišného od hry přímo ve Středozemi. Dojem je zhruba stejný, jako rozdíl mezi Evropou v 18. století a Amerikou. Númenor byl v druhé polovině Druhého věku nejcivilizovanější zemí světa, plnou magie, navíc byl centrem vědeckého i technického pokroku (přestože nikdy nepřekonal největší elfí a trpasličí umělce a řemeslníky), zatímco Středozem byla velmi řídce osídlena chudými lidmi, kteří žili ve strachu před vzmáhajícím se Nepřítelem. Elfové se lidí stranili a žili často v odloučení i od sebe navzájem. Númenorejci proto začali kolonizovat Středozem podobným způsobem, jako kdysi Evropané osídlovali Ameriku obývanou indiány (pozor, jedná se samozřejmě o velmi hrubý příměr! Rozhodně neplatí, že elfové jsou indiáni.. i když i takový názory už jsem slyšel a Vinetou byl vážně borec a ušlechtilý k tomu, o tom žádná).

Základ tohoto článku vznikl na základě dávné, velmi plodné debaty s Quasitem. Tímto mu děkuji za inspiraci a pomoc. ;)
Napsal Rytíř 09.06.2008
Diskuze k tomuto článku již probíhá, můžete se přidat zde.
Obsahuje 16 příspěvků.
ČAS neregistrovaní : 0.0017998218536377 sec;
Nenalezeny žádné záznamy.
Podobné články
ČAS 0.13123488426208 secREMOTE_IP: 3.239.8.7