Zběžný bestiář Středozemě

Ve Středozemi žilo i ve Třetím věku mnoho podivuhodných bytostí a proradných netvorů. Zde najdete to, co se o nich mohou dozvědět vaše postavy i bez osobní zkušenosti.. :)
Napsal Rytíř
Díky rozsáhlým oblastem, které přes všechno úsilí lidí i elfů zůstaly nekolonizované, mohli tito tvorové přežívat a množit se. Je až s podivem, jak málo obyčejní lidé, žijící v civilizovaných zemích, věděli o netvorech, kteří se toulali Divočinou. Jednou z mála výjimek jsou pravděpodobně skřeti, o jejichž existenci věděl a nepochyboval žádný obyvatel bývalého Arnoru a Gondoru. Stejně tak každý slyšel o dracích, ovšem ty už jakoby mnohde patřili spíše do lidové slovesnosti a na jejich skutečnou existenci každý nevěřil.
Učené spisy v elfích sídlech a Minas Tirith se ovšem všemi netvory zabývaly, podrobně popisovaly jejich vzhled a charakteristiku, stejně jako výskyt. Zprávy z první ruky taky mohli podávat Hraničáři na Severu nebo lovci a zvědové z Rohanu a Gondoru, zejména ti žijící v Ithilienu.
Zhoubný vliv Sauronovi moci a zlé vůle se projevoval i v tom, že postupem času vznikaly i nové nestvůry, nebezpečnější než ty staré; dokázal také manipulovat myslí zvířat tak, že se z jinak neškodných tvorů stávaly nebezpečné stvůry. Život ve Středozemi byl prostě nesnadný a nebezpečný; bylo jen málo krajů, kde se lidé mohli bez obav vydat na cestu v libovolnou hodinu a roční dobu, aniž se museli obávat střetu s nějakým zlým tvorem.

Bestiář

Balrog
Neblaze proslulí balrogové jsou ohniví démoni, kteří se již na samotném počátku přiklonili k Melkorovi a oddaně mu sloužili po celá tisíciletí. Patřili k jeho nejmocnějším služebníkům, v boji se jim vyrovnali jen největší hrdinové z řad elfů i lidí, navíc byli nadáni vychytralým rozumem a velikou magickou mocí. Šířili strach a děs již pouhou svou přítomností, dokázali velet velikým vojskům.
U některých učených panuje (neověřené) přesvědčení, že několika balrogům se podařilo uprchnout a ukrýt se před hněvem Valar. Nikdo neví kde a nikdo neví, jestli ve svých skrýších spí věčným spánkem anebo jestli je něco neprobudilo či neprobudí...
Draci
Draci jsou prastará stvoření, která již v Prvním věku Ardy stvořil Morgoth k boji s elfy a jejich spojenci. Jsou dlouhověcí a nesmírně silní v boji, navíc velmi lstiví a podle mnoha legend oplývají několika zvláštními schopnostmi, jež je ještě více povyšují nad obyčejné smrtelníky.
Existuje více druhů draků, i když zdaleka nejznámější jsou takzvaní ohniví - okřídlení plazi se čtyřma nohama, kteří dokáží chrlit oheň. Semeništěm draků je daleký Sever a Šedé hory, které obsadili. V současnosti zle dotírají na sídla trpaslíků v Železných horách. Dále na jihu nejsou vůbec ke spatření a vyhýbají se i Mlžným horám; Moudří předpokládají, že se obávají střetu s velkými orli, kteří tam sídlí.
Enti
Enti, Pastýři stromů, patří k nejstarším tvorům Středozemě. Nejsou zlí, ale jejich zájem leží pouze ve starosti o les a stromy. Kvůli nim jsou ochotni válčit s kýmkoli; nemají v lásce trpaslíky, kteří stromy vždy káceli pro potřeby svých dílen a pecí, ještě víc ovšem nenávidí skřety, kteří dokáží stromy pálit i bez důvodu, jen pro své potěšení z ničení.
Enti žijí už jen ve Fangornu a nevycházejí z něj ven. O jejich existenci proto ví jen málokdo, zejména elfové; v Rohanu a mezi Vrchovci kolují strašidelné historky o velkých lesních obrech nebo netvorech, které hubí každého na potkání.
Nazgúlové
Nazgúlové jsou nejmocnější nemrtví ve Středozemi, jsou to otroci Saurona, dávní králové lidí, kteří si od něj vzali Devět prstenů moci a propadli mu tělem i duší. O jejich existenci vědí dnes jen moudří, ale ani ti si nejsou jisti dosahem jejich moci, když se Sauron dosud nezjevil a ukrývá se kdesi na Východě ve stínech.
Kožoměnci
Původ těchto lidí, či spíše tvorů, je nejasný. Nikdy jich nebylo mnoho a lišili se povahou i vzhledem. Jedno však měli společné - měli velmi blízko k přírodě a zejména určitému druhu zvířat a když chtěli, dokázali se v tato zvířata proměňovat. Žili v ústraní a svou schopnost co nejvíce tajili.
Říká se, že na severu mezi meddědovci žijí kožoměnci, kteří na sebe mohou vzít podobu medvěda. Příběhy z Prvního věku mluví o vlkodlacích, tvorech sloužících Morgothovi nebo jeho sluhovi Sauronovi, kteří mají schopnosti odpovídajícím kožoměncům. není známo, zda se dožili Třetího věku.
Krabainy
Jsou to velké zlé vrány z Vrchoviny na sever od Rohanu. Nepřítel je ovládl a změnil; jejich hejna používá jako neúnavné zvědy, kteří ovšem dokáží i útočit a dodělat zraněné uprchlíky z bitev.
Obři
Obři jsou mnohem větší než lidé a nesmírně silní. Jsou hloupější než skřeti a nedokáží si takřka nic vyrobit. Ne všichni obři jsou vyloženě a programově zlí, ale nechají se snadno umluvit Sauronovými vyslanci, aby za něj bojovali.
Existuje jich několik druhů. Nejzlovolnější jeskyní, nejběžnější skalní neboli kamenní, kteří jsou též známi jako zlobři a největší horský. Zlobři se nejraději živí lidským nebo elfím masem; jsou velmi silní, obyčejné zbraně vůbec nedokáží prorazit jejich takřka kamennou kůži, mohou se ale pohybovat jen v noci, na slunci totiž ihned zkamení.
Orli
Orli jsou posvátní ptáci Manwëho. Jako takoví někteří dorůstali do velikosti draků, které však rozumem a hlavně vznešeností předčili, stejně jako rychlostí. Tito vyvolení orlové sloužili jako jeho poslové a vyslanci, největší z orlů navíc pomáhali zachránit hrdiny Středozemě z nejrůznějších bezvýchodných situací. V případě nouze se zapojovali i do bitev a válek, pokud si na ně někdo z lidí nebo elfů vzpomněl a požádal je o pomoc. Jsou to ale dravci a jako vše ve Třetím věku, i oni již upadají co do velikosti i rozumu.
Poslední velcí orlové nyní sídlí na severu, na východních svazích Mlžných hor. Nenávidí skřety a když nějakého ve dne uvidí, honí je a loví. Jejich náčelníci jsou větší a ušlechtilejší, mnohem lépe si uchovali velikost svých předků; nejmocnější je Gwaihir, pán vichrů, jejich vůdce.
Pavouci
Od časů Ungoliath, strašlivého netvora připomínajícího pavouka, existují ve Středozemi obrovští pavouci obdaření rozumem. Umí syčivě mluvit a když mohou, s radostí si pochutnají na mase neopatrných poutníků, kteří se zamotají do jejich sítí. Spřádají pavučiny a mají též jed v kusadlech. Jsou zlí, ale vypadá to, že se nedají nikým přemluvit k nějaké spolupráci, dokonce ani Sauronem ne.
Lesním elfům je známo, že žijí v Temném lese. Nechávají je být, protože elfům se vyhýbají.
Zkušení hraničáři z Ithilienu si vypráví strašidelné historky o pavoučím démonu lovícím poblíž Minas Morgul. Nikdo ovšem neví jak vypadá, ani zda to není nějaký přízrak nebo snad dokonce nazgúl.
Pralesní zvířata
V pozůstatcích prastarých hvozdů dosud žijí zvířata z minulých věků Středozemě. Od obyčejných zvířat se liší velikostí, silou i bojovností. Pokud je ovšem neovládne Sauron nebo některý z jeho služebníků, tak se chovají jako menší zvířata svého druhu.
Je známo, že ve Fangornu žijí obrovští pralesní kanci, na severozápadě Temného hvozdu zase pralesní medvědi, v celém hvozdu se pak dá narazit na pralesní vlky.
Skřeti
Skřeti jsou malí tvorové, pokřivení na těle i na duchu. Všichni bez výjimky jsou zlí a krutí. Překvapují svou řemeslnou zručností a pracovitostí, do níž je ovšem musí nutit biče pánů. Základní rys jejich povahy je ovšem naštěstí zbabělost - přestože nenávidí všechny elfy a lidi, napadnou je jen pokud jsou v jednoznačné převaze.
Existují nejrůznější druhy skřetů, mnoho jejich odnoží a kmenů, kteří mezi sebou dokáží válčit a soupeřit - pouze silní vůdci je dokáží sjednotit natolik, aby se stali opravdovou hrozbou. Z hor Mordoru poslední dobou schází větší a bojovnější skřetí vojáci, černí skurut-hai.
Skřeti si často berou své nepřátele jako zajatce a otroky, nutí je pak pracovat ve svých dolech a dílnách do úmoru.
Vlci
Vlci byli odjakživa nástrojem Temného pána i jeho služebníků. Vypěstoval jich mnoho odrůd, někteří patřily k největším netvorům ve Středozemi vůbec. Stejně jako mnohá jiná zvířata, i někteří vlci byli obdařeni rozumem; díky vlivu Morgotha a Saurona to však byl rozum podobný skřetímu, stejně zlý, krutý a výsměšný. Ale i obyčejní vlci občas tvořili smečky, které bez důvodu přepadali osamělé poutníky nebo i malé skupinky a způsobili lidem i elfům mnoho žalu.
V Mlžných horách žijí skřeti s vrrky, velkými inteligentními vlky, kteří mají vlastní řeč a vozí je do bitev.
Napsal Rytíř 06.04.2007
Diskuze k tomuto článku již probíhá, můžete se přidat zde.
Obsahuje 26 příspěvků.
ČAS 0.086184978485107 secREMOTE_IP: 3.236.83.154